Zaplanowane treningi interpersonalne w 2019 roku:

  • 22-26.03.2019

Trening Interpersonalny to nauka porozumiewania się, które rodzi głęboką świadomość tego, co sam przeżywam, kiedy wchodzę w relację oraz jak na to reaguje drugi człowiek. Dlatego rolą treningu jest przede wszystkim poprawienie komunikacji oraz zwiększenie samoświadomości emocji przeżywanych w relacjach z innymi. Pomaga z nimi lepiej sobie radzić.

Trening interpersonalny to cykl spotkań, które dają możliwość eksperymentowania, szukania nowych sposobów reagowania.

Dzięki treningowi poszerzamy repertuar naszych możliwości i otwieramy się na nowe doświadczenia.
Trening interpersonalny, to także doskonalenie umiejętności zachowania się w trudnych i konfliktowych sytuacjach,  a także wiedza o tym, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie.

Trening interpersonalny przeznaczony jest dla każdego, kto pracuje z ludźmi. Szczególnie, kiedy jest to ważny element pracy, a od jakości relacji zależą efekty pracy. Szczególnie polecany trening managerom, osobom kierującymi grupami ludzi, właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw. Dla każdego, kto chce lepiej poznać i przyjrzeć się swoim relacjom z innymi, niezależnie od tego, czym się w życiu zajmuje.

Korzyści z treningu to: zyskanie większej samoświadomości, zrozumienie swoich reakcji na zachowania innych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, wiedza w jaki sposób wchodzić i budować relacje .

Ostatnio coraz częściej (i jest to już wyraźny trend) mamy przyjemność pracować z osobami, które świadomie podejmują decyzję, o swoim osobistym rozwoju. Nie są „wysyłani”, przychodzą z własnym celem rozwojowym. To droga do najefektywniejszego wykorzystania treningu.

  1. Uczestnicy treningu interpersonalnego muszą być osobami pełnoletnimi. Warunek ten wiąże się z możliwości wzięcia odpowiedzialności za siebie. Umiejętność przyjęcia informacji zwrotnej wymaga pewnej dojrzałości.
  2. Przed rozpoczęciem zajęć każdy z uczestników musi wziąć udział w indywidualnej telefonicznej rozmowie z Haliną Nałęcz-Nieniewską. Jej celem jest pomoc kandydatom w ocenie, czy to jest właściwy moment na ich rozwój. W tej rozmowie, wspólnie szukamy celu i oceniamy, czy trening interpersonalny jest w stanie pomóc ten cel zrealizować. Zwykle kończy się kontraktem – kandydat decyduje się na udział w treningu, a prowadząca zaprasza go do wzięcia udziału w zajęciach.

Należność prosimy wpłacać na rachunek:

Common Sense Sp. z o.o.
01-473 Warszawa
ul. A.Kocjana 69

nr. rachunku. bankowego: 39114020040000380277874199

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz daty treningu, w których uczestnik wyraża się chęć wzięcia udziału.

Trening Interpersonalny
PLN1500 / + VAT 23%
  • Koszt