20. edycja Szkoły Pracy z Grupą rozpocznie się jesienią. Poniżej
terminy zjazdów:

 • 23-25. 11. 2018
 • 14-16 .12. 2018
 • 18-20. 01. 2019
 • 15-17. 02. 2019
 • 8-10. 03. 2019
 • 12-14. 04. 2019
 • 10-12. 05 2019
 • 7–9. 06. 2019
 • 30.08- 01.09. 2019
 • 23-29. 09. 2019

Zajęcia w Szkole podzielone są na 10 zjazdów (w sumie 236 godzin zegarowych zajęć).

Wszystkie zjazdy, mają charakter treningu interpersonalnego, prowadzonego kolejno przez wszystkich uczestników, pod superwizją Haliny Nałęcz-Nieniewskiej i grupy (poza pierwszym, trzydniowym spotkaniem integracyjnym).

Po czwartym zjeździe, rozpoczyna się dodatkowo praca nad warsztatem prowadzenia rozmów indywidualnych. Uczestnicy Szkoły prowadzą je z wybraną osobą, w obecności grupy, pod superwizją Prowadzącej.

Niedzielne przedpołudnia poświęcone są teorii procesu grupowego, a cała praca z grupą jest prowadzona w oparciu o założenia teorii Gestalt.

Oferta Szkoły skierowana jest do osób, które chcą rozwijać swój warsztat pracy z grupą. Do udziału zapraszamy trenerów szkoleń biznesowych, trenerów i psychologów sportowych, trenerów z organizacji pozarządowych, menagerów, wychowawców, psychologów, terapeutów i pedagogów .

Szkoła pomaga osiągnąć osobistą i zawodową dojrzałość poprzez rozwój samoświadomości, umiejętności rozpoznawania własnych myśli i emocji, w pracy trenerskiej. Dzięki udziałowi w zajęciach, każdy uczestnik uczy się, także konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych oraz grupowych.

 • Warunkiem uczestnictwa w Szkole jest odbycie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z Haliną Nałęcz-Nieniewską, podpisanie Umowy oraz dokonanie wpłaty zaliczki, w wysokości 20%. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z zagwarantowaniem miejsca. Umowę przesyłamy e-mailem,lub pocztą po otrzymaniu zgłoszenia drogą mailową.
  Aby umówić się na rozmowę kwalifikacyjną z Haliną Nałęcz-Nieniewską, prosimy napisać do nas na adres: szkolapracyzgrupa@gmail.com. Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem, aby umówić termin spotkania.
 • O rezerwacji miejsc w danej edycji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczebność grupy to max. 12 osób.
 • Warunkiem ukończenia Szkoły, a tym samym otrzymania dyplomu, jest udział w minimum ośmiu z pierwszych dziewięciu zjazdów oraz w ostatnim, dziesiątym, zjeździe.
 • W przypadku udziału w Szkole w wymiarze mniejszym niż wskazany powyżej, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w Szkole, ze wskazaniem liczby godzin odbytych zajęć.

Należność prosimy wpłacać na rachunek:

Common Sense Sp. z o.o.
01-473 Warszawa
ul. A.Kocjana 69

nr. rachunku. bankowego: 39114020040000380277874199
w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika

Jest możliwość zapłaty w ratach, po wcześniejszych ustaleniach warunków z Koordynatorem Szkoły.

Szkoła Pracy z Grupą
PLN9200 / + VAT
 • Całościowy koszt uczestnictwa