Halina Nałęcz-Nieniewska

Trenerka-superwizorka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie członkini Rady Trenerów PTP. Prowadzi treningi interpersonalne, szkolenia z zakresu treningu grupowego, superwizje zespołów trenerskich oraz indywidualne superwizje dla trenerów. Stworzyła autorski program rocznego szkolenia dla trenerów treningu psychologicznego (przygotowujący do uzyskania II-go stopnia rekomendacji PTP). Przez lata związana z Krakowskim Ośrodkiem Terapii (KOT) – współtworzyła merytoryczną koncepcję pracy Ośrodka, była jednym z jego superwizorów i aktywnym terapeutą. Prowadzi także superwizje zespołów terapeutycznych i trenerskich wewnątrz firm.

Halina Nałęcz-Nieniewska o sobie:

Zaczynałam ponad 30 lat temu. Wówczas nie było jeszcze szkół, ani wielu specjalistów. Uczyliśmy się poprzez własne uczestnictwo. To o tyle ważne, że każda z osób, która wtedy zaczynała, miała okazję wypracowywać w czasie swój własny sposób działania, a nie uczyła się gotowej metody, ustalonej i opisanej.

W trakcie ponad trzydziestu lat prowadzenia treningu interpersonalnego i pracy psychoterapeutycznej, wypracowałam swój sposób wchodzenia w relacje z grupą. Występuję w roli trenera, starannie unikając wchodzenia w rolę jednego z uczestników. Nie pokazuję innym swojego procesu, świadomie pełnię inną funkcję – osoby wspierające grupę w jej rozwoju.

Moje emocje, czy stany, nie powinny „wiązać” grupy, jestem tam dla nich, aby ich wspierać w przeżywaniu emocji, które im towarzyszą. Szczególną uwagę przykładam do roli słowa podczas treningu. Niezwykle przydatne w tym jest doświadczenie psychoanalityczne. Kiedy pojawia się mowa, pojawiają się też ważne słowa. Poświęcam temu wiele uwagi. To pozwala zwrócić uwagę uczestników zajęć na rzeczy naprawdę istotne, które często są poza ich „polem widzenia”.